Контакт

Контакт

 

 

ИСПИТЕН ЦЕНТАР ЊУ ДРАЈВЕР ДОО Тетово


    - Испитно и пријавно место Тетово

  • ул. „Илинденска“ бр.350
  • тел:044-388-181
  • - Испитно и пријавно место Гостивар

  • ул. „Илинденска“ бр.298
  • тел: 042-210-712

  • E-mail: info@newdriver.mk
  • www.newdriver.mk