NEW DRIVER Tetovë

QENDRA PËR PROVIM - Tetovë

Për ne

Qendra për provim NEW DRIVER-Tetovë organizon dhe zbaton provime për të gjitha kategoritë dhe kategoritë nacionale (АМ, А, А1, А2, B, BЕ, C, CЕ, C1, C1Е, D, DЕ, D1, D1Е, F, G, Т)

Rezultatet e provimeve

Paqsqyrimi i rezultateve nga provimet e mbajtura